Luonnonläheiseen merelliseen asumiseen

E18 Naantali-Raisio

E18 Naantali-Raisio -hankkeen arvioitu aloitusajankohta on v. 2026.

Aikataulu tarkentuu siinä vaiheessa, kun tiesuunnitelma on valmis ja hyväksymispäätös on tehty ja hankkeelle on myönnetty määrärahat valtion budjetissa. Rakentamisen arvioitu kesto on noin kolme vuotta.

Alla kuva vahvistetusta kaavasta mikä tarkoittaa sitä, että Hahdenniementie tulee kulkemaan parkkikatosalueelle läpi ja aiheuttaa siten katosten uudelleen sijoittamisen. Asiasta on neuvoteltu Raision kaupungin kanssa useaan otteeseen. Lähtökohtana on ollut se, että Raisio hoitaa katosten siirroista koituvat kulut.

Lisätietoja Raision nettisivuilta  - sieltä löytyy linkki myös Väyläviraston hankesivuille ja Raision vahvistettuihin kaavoihin