Luonnonläheiseen merelliseen asumiseen

Kaupunki suunnittelee merellistä kaavaa Viheriäistenpuiston ja Kukonpään tuntumaan

Mielenkiintoinen juttu Rannikkoseudussa:

https://www.rannikkoseutu.fi/uutiset/art-2000007769107.html

Raision kaupunginhallituksen konsernijaosto saa maanantaina 1.2. käsiteltäväkseen vuoteen 2023 ulottuvan kaavoitusohjelman.

Raisio aikoo kaavoittaa Meri-Kaanaan yhteistyössä Naantalin kanssa.

Uusien asuinalueiden kaavahankkeista Raisiolle tärkeimpiä ovat Kuloistenniitty ja Kuloistenniitty 2. Uusista työpaikka-alueista ajankohtaisia ovat Kantokangas 2, Hahdenniemi 2 sekä uutena hankkeena käynnistyvä Meri-Kaanaa.

Viimeksi mainitulle alueelle on mahdollista kaavailla uudenlaista maankäyttöä, kun Neste lopettaa jalostamotoiminnan.

Meri-Kaanaan asemakaavamuutosta ohjaa voimassa oleva yleiskaava, jossa alueelle on osoitettu virkistys- ja viheralue, tuotanto- ja varastoalue palveluineen sekä vesiliikenteen alue, jolle saa sijoittaa sataman ja matkailun palveluja.

Työpaikkatoimintojen lisäksi Meri-Kaanaaseen voi olla mahdollista kaavoittaa merellistä asumista. Kyseinen kaava tulee vireille kaavoituskatsauksessa 2021. Sen suunnittelu alkaa, kun kaavoittaja on ensin tehnyt tarkan tavoitteenasettelun maanomistajan kanssa ja yhteinen tahtotila on saavutettu.

Kaavoitusohjelmassa todetaan, että Raisio tutkii mahdollisuutta sijoittaa Hahdenniemen venesatamaa vastapäätä olevalle Temppelivuorelle yleiskaavan mukaisesti merellistä asumista ympäristöhäiriöt huomioiden. Kaavahankkeen eteneminen kytkeytyy E18-tien sekä Temppelivuorta sivuavan uuden rinnakkaistien suunnittelu- ja rakentamisaikatauluihin.