Luonnonläheiseen merelliseen asumiseen

Koirien jätökset talteen!

HUOMIO KOIRAN OMISTAJAT
Taloyhtiö on saanut negatiivista palautetta, että taloyhtiön piha-alueella ja naapuri taloyhtiöiden piha-alueilla on koirien kiinteät jätökset jätetty korjaamatta. Huolehdithan koirasi jätökset pois piha-alueelta asiaan kuuluvalla tavalla.
 
Järjestyslain 14 pykälän 3) sanoo seuraavaa:
 
Koirakuri

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on
pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.