Nesteen Naantalin terminaalin toiminnan muuttaminen

Aluehallintovirastossa on vireillä Neste Oyj:n Naantalin öljyjajostamoa ja satamaa koskevan ympäristöluvan muutoshakemus.
Hakemus koskee öljynjalostustoiminan lopettamista ja toiminan muuttamista terminaalitoiminnaksi.