Varautuminen kotona

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varaustumissuunnitelma kotitalouksille.
Esim. pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät.