Väylävirasto - Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: E18 Turun kehätien (kt 40) parantaminen välillä Naantali - Raisio; Naantali, Raisio ja Turku.
Lue lisää