SÄHKÖ-/HYBRIDIAUTOJEN LATAAMISESTA

As Oy Viheriäistenpuiston autopaikoissa olevista autolämmitystolpista on sähkö-/hybridiajoneuvojen lataus kielletty. Lataus on mahdollista vain, mikäli osakas on tehnyt hallituksella hyväksytetyn muutosilmoituksen ja tarvittavat muutostyöt lämmitystolppaan.

Lämmitystolppaan tehtävä muutostyö tulee teettää ammattipätevyyden omaavalla yrittäjällä, joka toimittaa normien mukaisen dokumentaation laitteistosta ja asennustyöstä. Muutostyö kokonaisuudessaan on osakkaan omakustanteinen. Ennen latauksen aloittamista, osakas tekee sopimuksen taloyhtiön kanssa energianmittauksen ja laskutuksen järjestelyistä. Energian hinta ajoneuvon lataukseen on yhtiökokouksessa vahvistettu 24c/kWh.

Ajoneuvon lämmitykseen tarkoitetuissa tolpissa olevat pistorasiat eivät ole tarkoitettu yli 2h/vrk kuormittamiseen. Pitkäaikainen maksimikuormitus rasittaa pistorasiaa saattaen aiheuttaa metalliosien palamisen ja muoviosien haurastumisen, joka voi johtaa kalusteiden rikkoontumiseen sekä aiheuttaa mahdollisen vaaratilanteen.

Sähköautojen lataamiseen voidaan nykyisistä autokatosten johdotuksista ottaa enintään 8 ampeerin sähkövirta yhtä (1) latauspaikkaa kohden. Tällöin puhutaan ns. hitaasta latauksesta. Latauksien lisääntyessä joudutaan ilman mittavia investointeja rajoittamaan myös mahdollisesti tätä virtamäärää.

Aiheesta on käyty keskustelua sekä tehty päätös varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2022 (19.3.2022, kohta 14).