TALOYHTIÖMME ON SIIRTYNYT HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄN

Taloyhtiöissä otetaan käyttöön lainmääräämä huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään tiedot
osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista.

Paperisista osakekirjoista luovutaan ja tieto
osakehuoneiston omistajasta viedään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen
huoneistotietojärjestelmään